Byggnadsplåtslagare

De viktigaste arbetsuppgifterna för byggnadsplåtslagare är tillverkning och montering av plåt för tak och fasader. Det är ett fritt yrke där hantverksskickligheten kommer till sin rätt. Olika hus kräver olika lösningar när det gäller taktäckning och fasadbeklädnad. Noggrannhet, flexibilitet, kreativitet och skaparkraft är grundförutsättningar för att klara arbetet.


Utbildning till Byggnadsplåtslagare finns endast via KomVux.

 

Utbildningslängd 50 veckor
Utbildnings- och
ämnesinnehåll
Individuellt anpassad studieplan sammansatt av ämnen beroende på förkunskaper och  kompetensmål.Ämnen:
Byggplåt, Ventilation, Lödning och skärning A, Byggnadsträ och betong, Datorkunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Projekt och företagande, Garneringsarbeten, Lättbyggnad, Plåtunderhåll, Profilerad plåt, Taktäckning A, Taktäckning B, Byggkunskap, Hus och anläggningsbyggnad, Måleri och byggplåt, Manuell metallbågsvets,A1, MIG/MAG svetsning A1Praktik och företagsförlagd utbildning ingår.
Förkunskaper Lägst grundskola
Utbildningsort Stockholm. Möjlighet till boende i studentkorridor finns.