Anläggningsarbetare

Som anläggningsarbetare har man ett brett arbetsfält, det finns inget annat byggyrke som kan erbjuda så varierande arbetsuppgifter.
Det är anläggningsarbetaren som skapar hela vår utemiljö, dvs allt från parker och gräsmattor till gator, vägar, flygplatser och hamnar.
Andra arbetsuppgifter är att montera räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.

Det är och kommer att bli stort rekryteringsbehov inom yrket.

 

Utbildningslängd ca.40 veckor
Utbildnings- och
ämnesinnehåll
Individuellt anpassad studieplan sammansatt av ämnen beroende på förkunskaper och  kompetensmål.Ämnen:
Arbetsmiljö och säkerhet, Projekt och företagande, Byggkunskap, Hus- och anläggningsbyggnad, Måleri och byggplåt, Rit- och mätteknik, Datoranvändning, Anläggning, Vägbyggnad, Ballastkunskap, Arbete på väg, Grundläggning, Gröna ytor, Ledningsbyggnad, Distributionstransport, Godshantering A.Praktik och företagsförlagd utbildning ingår.
Förkunskaper Lägst grundskola
Utbildningsort Stockholm. Möjlighet till boende i studentkorridor finns.